Blog
Mar 30

Fernando Moner, president d’AVACU: “Necessitem recursos per a generar accions que ens permeten formar i informar les persones consumidores perquè canvien cap a hàbits més adequats”.

Per què és important que la gent conega els seus drets com a persones consumidores?

Per moltes raons. Però, principalment, perquè una societat que coneix els seus drets i obligacions pot i deu tindre un comportament molt més racional, crític i responsable.

Sens dubte, la formació hauria d’anar acompanyada de responsabilitat, per això no podem exigir el mateix a una societat degudament formada i informada enfront d’una altra que no ho està. Ara estem parlant molt de l’economia circular i la sostenibilitat, però, si no formem i informem la societat, com podem esperar que aquesta canvie els seus hàbits de compra i consum per a aconseguir aqueixos objectius o almenys acostar-nos a ells?

Moltes vegades, des del sector del comerç, per exemple, se’ns demana que diguem a les persones consumidores que compren en el xicotet comerç, que el posen en valor, però no hi ha varetes màgiques i el que necessitem són recursos per a generar accions i eines que ens permeten formar i informar les i els consumidors perquè canvien cap a hàbits més adequats.

Quins són aqueixos drets?

Els drets venen perfectament relacionats en les normes europees, nacionals i autonòmiques (també inclusivament alguna d’àmbit local), com són la protecció de la seua salut, els seus interessos econòmics, dret la informació i formació, a la participació en les polítiques públiques… Però l’existència de drets també determina la necessitat de complir obligacions, el compliment de les quals ens acosta també a objectius com els esmentats en la pregunta anterior.

Quins són els principals serveis que ofereix la seua Associació?

El principal, sens dubte, que les persones en la nostra faceta de consumidores i usuàries tinguem una eina col·lectiva que ens permeta millorar la nostra posició enfront dels enganys i abusos que patim diàriament, enfront de la desprotecció que continuem tenint enfront de sectors econòmics i Administracions, etc.

Per tant, AVACU és una eina a la disposició de 5 milions de persones que viuen en la nostra Comunitat.

Així mateix, disposem de gabinets d’informació, jurídics, de Comunicació, projectes; editem una revista formativa i informativa; dediquem molts recursos a la formació i informació de xiquets, joves i adults.

Intentem aprofundir en la protecció dels consumidors més vulnerables i representem als 5 milions de persones consumidores en òrgans consultius d’àmbit local, autonòmic…

Creu que les persones estan prou informades sobre aquestes qüestions?

Mai és suficient. Per descomptat, estan molt més informades que fa 10 anys, però també a vegades no es tracta de quantitat sinó de qualitat en la informació. Actualment les persones rebem milers d’inputs informatius i molts d’ells són falsos, tendenciosos, erronis o interessats, amb la qual cosa no sols cal informar sinó també ajudar-los a diferenciar la palla del gra, és a dir, lluitar contra les fake news.

Quin tipus d’accions es poden dur a terme des del comerç local per a posar en valor els drets de les persones consumidores i donar a conéixer la seua labor com a Associació?

Moltes, però totes elles des de la cooperació i col·laboració entre les diferents baules. Els projectes més reeixits són els que venen secundats des de tots els fronts, però principalment professionals del comerç i associacions de consumidors treballant conjuntament amb la col·laboració de les administracions.

Els vertaders professionals del comerç, els que cada dia alcen la persiana dels seus negocis, són els primers interessats en què els consumidors coneguen com treballen i les seues diferències enfront d’altres formats, el valor que aporten a la Societat i, per a això, han d’ajudar-nos a arribar a les persones que cada dia compren productes i serveis.

Han canviat els hàbits de consum a causa del coronavirus? De quina manera?

Per descomptat que han canviat i us convide a visitar la web www.mesaparticipacion.com o la d’AVACU www.avacu.es, on teniu els resultats de l’enquesta d’hàbits de consum realitzada a més de 3.000 famílies espanyoles i podeu comprovar com han canviat i les tendències futures.

Les persones consumidores estan molt més preocupades per la seua salut, per cuidar-la, per ingerir productes més saludables i naturals, per comprometre’s definitivament amb el reciclatge i la preocupació mediambiental. Compra en llocs més pròxims al seu domicili i ha multiplicat l’ús de les tecnologies per a comprar. La seua percepció cap al producte local i el xicotet comerç ha millorat, però ara ens falta que multiplique les seues compres en ell i, sens dubte, el segon semestre d’enguany serà clau per a incrementar la presència dels consumidors en els establiments dels nostres pobles i ciutats.

En el moment que tornem a una certa normalitat, el consumidor es tirarà al carrer buscant la llibertat que durant dotze mesos no ha tingut… i, el que millor preparat estiga s’emportarà el premi.