Blog
Mar 30

Vicente Inglada, Secretari General de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana: “El paper del xicotet comerç és fonamental en la defensa dels drets dels seus clients i clientes”.

Per què és important que la gent conega els seus drets com a persones consumidores?

És important que coneguem els nostres drets com a persones consumidores perquè és fonamental estar protegit i evitar que s’aprofiten de la nostra vulnerabilitat enfront de determinades empreses que intenten aprofitar-se de la seua situació de privilegi.

Les persones consumidores estem protegides per drets que no sols es reconeixen en la Constitució, sinó que es desenvolupen en diferents normatives de diferent índole que incideixen en la protecció dels consumidors en tota mena de situacions diàries.

Conéixer els nostres drets bàsics i els organismes de defensa de les persones consumidores és important per al desenvolupament d’una democràcia plena perquè parlem no sols de qüestions econòmiques sinó també socials i mediambientals i el nostre paper com a ciutadania és fonamental per a aconseguir una transformació social i una constant millora de la societat en la qual vivim.

Quins són aqueixos drets?

Dret a la salut i a la seguretat; dret a la protecció dels interessos econòmics i socials; dret a la indemnització i la reparació; dret a la informació correcta i l’educació; dret a la participació, representació i audiència en consulta; i protecció dels seus drets mitjançant procediments eficaços

Quins són els principals serveis que ofereix la seua Associació?

La Unió de Persones Consumidores realitzem i oferim diferents serveis destinats sempre al benestar de la ciutadania i a la transformació social per a millorar la nostra qualitat de vida. També oferim els serveis de defensa de les persones consumidores tramitant els procediments administratius per a gestionar les reclamacions en matèria de consum dels nostres associats.

Així mateix, realitzem conscienciació i promoció d’hàbits de consum responsable, saludables i sostenibles que incidisquen i repercutisquen en la millora de la nostra vida com a ciutadans i sobretot realitzem accions de representació de les persones consumidores i usuàries davant l’administració davant qualsevol normativa que ens afecte per a defensar els nostres drets com a ciutadans.

A més, la nostra organització és una associació que treballa aspectes socials claus i fonamentals en la nostra societat com a accions en matèria d’igualtat i de drets ciutadans de tota mena.

Creu que les persones estan prou informades sobre aquestes qüestions? Quin tipus d’accions es poden dur a terme des del comerç local per a posar en valor els drets de les persones consumidores i donar a conéixer la seua labor com a Associació?

La ciutadania en general no és conscient dels seus drets en matèria de consum fins que no es troba amb un problema que li repercutisca econòmicament de manera directa.

La falta de coneixement en matèria d’accions en defensa de drets de les persones consumidores és evident i cal fer moltes accions de conscienciació i promoció per part de les Administracions en coordinació amb les organitzacions de persones consumidores.

Principalment cal treballar en l’àmbit educatiu per a conscienciar als i les més joves d’accions en matèria de drets de les persones consumidores i en campanyes de modificació d’hàbits de consum per part de les Administració per a conscienciar a la ciutadania de la importància dels seus xicotets gestos diaris per a cuidar del nostre entorn i millorar la nostra societat.

El paper del xicotet comerç és fonamental en la defensa dels drets dels seus clients. La qualitat implica no sols la venda de bons productes també el tracte i la proximitat per a consolidar canals curts entre el ciutadà i el seu comerç. Una acció clau és l’adhesió dels comerços al sistema arbitral de consum com a garantia cap als drets de les persones consumidores i la creació de plataformes i digitalització de les vendes per a adaptar-se a les noves situacions i hàbits dels consumidors amb plenes garanties.

Han canviat els hàbits de consum a causa del coronavirus? De quina manera?

Els hàbits durant la pandèmia s’han modificat d’una manera important. El consumidor busca seguretat en el sentit més ampli tant des del punt de vista econòmic com de compliment de mesures higienicosanitàries i això afecta a la seua manera de comprar.

Ara busquem proximitat i seguretat i sobretot intentem desplaçar-nos el menys possible, això comporta les compres en línia i l’ús de plataformes que faciliten les compres als consumidors i que oferisquen productes de qualitat al preu més econòmic possible, això sí cada vegada som més responsables i mirem pel nostre entorn , la sostenibilitat mig ambiental és un valor en alça que millora la qualitat de qualsevol producte i és bàsica per a l’elecció per part de les persones consumidores.