Blog
May 13

La Unió Gremial acusa la CEV de buscar l’endogàmia i la duplicitat de llocs de representació empresarial

La CEV no accepta que hi haja espai per a altres opcions i models representats del teixit empresarial valencià. El progrés i la pluralitat que implica acceptar altres models i propostes incomoden la filial de la CEOE.
Per aquest motiu l’entitat que presideix Salvador Navarro no mostra cap respecte per la història i encara menys pel treball d’una organització com la Unió Gremial, entitat centenària i fundadora de Fira València, com a patronal multisectorial i amb una àmplia representativitat del teixit econòmic de la Comunitat.
Davant les declaracions del president de la CEV i dels representants de la Cambra de València a la passada sessió del comitè executiu de Fira València i el seu rebuig que la Unió Gremial forme part del Consell d’Administració de la Societat Fira València, l’entitat centenària els ha volgut recordar que és precisament la Unió Gremial, l’entitat fundadora de Fira València i membre històric del patronat de la Fira. La Unió Gremial, juntament amb els gremis que van donar origen a aquesta patronal el 1913, és l’entitat que va impulsar el naixement d’aquesta Fira el 1917. La Unió Gremial representa l’esperit de Fira València i la seua vocació de servei i projecció de les empreses valencianes.

Des de la Unió Gremial no entenem aquest atac i manca de respecte a la trajectòria i història de la nostra entitat que representa una part molt important de l’empresarial de la nostra Comunitat.
El president de la Unió Gremial, que hui ha assistit a l’Assemblea General de CONPYMES a Madrid, considera que la CEV, copiant el model de la CEOE, no representa la realitat i pluralitat de les empreses de la Comunitat Valenciana. El posicionament reiterat de la CEV prioritzant els interessos de les grans empreses davant de les xicotetes empreses valencianes, especialment del comerç tradicional, n’és un clar exemple.
Per això, des de la Unió Gremial entenen que aquest posicionament irrespectuós i fora de lloc de Salvador Navarro obeeix a l’afany de la CEV per voler copar i apropiar-se de la representació del teixit empresarial valencià que, afortunadament, és molt més plural i heterogeni. Com ja vam tenir ocasió de comprovar, davant la voluntat de la Unió Gremial i les entitats que la componen de voler donar veu i representació al comerç tradicional valencià a les Cambres de Comerç.
Les associacions d’Unió Gremial van presentar candidatures als plens de les cambres per la manca de representació del comerç local.
La Unió Gremial ha volgut recordar també que, si les associacions integrades en aquesta organització van presentar candidatures als plens de les cambres, va ser precisament per la manca de veu i representació que el comerç local i les xicotetes empreses de la nostra comunitat tenen en aquestes institucions. L’evident desconnexió i desconeixement per part de les xicotetes empreses i persones treballadores autònomes dels nostres pobles i ciutats, que representen el 99% del teixit empresarial i les Cambres de Comerç, demostra la feina que queda pendent a les institucions esmentades.
Tot i així, l’entrada de la Unió Gremial a les eleccions, va propiciar la major participació en el procés electoral de les Cambres en molt de temps. Afavorir la mobilització i l’interès en processos democràtics sempre és positiu. Per contra, l’endogàmia que pretén el president de la CEV va contra qualsevol exercici de democràcia participativa i de pluralitat que garantisca la representació de les empreses de la nostra comunitat.