CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIÓN GREMIAL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIÓN GREMIAL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS DEL COMERÇ VALENCIÀ – UNIÓ GREMIAL, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2021, DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ACCIONS DE PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL EN 2021


El presente ConveniEl present Conveni té per objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i Unió Gremial, per al desenvolupament del projecte Accions de promoció i sensibilització del comerç local durant l’any 2021.

Subvenció directa per import de 150.000 €

Nominativament en l’aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2021.

Despeses subvencionables Podran justificar-se únicament les despeses de caràcter corrent per un import màxim de 150.000 € que, de manera indubtable, estiguen directament relacionades amb el desenvolupament del projecte, resulten estrictament necessàries i es realitzen abans que finalitze el termini d’execució, que inclouen els següents conceptes:

Articles de promoció comercial: bosses i la resta de material promocional, per un import màxim de 90.000 €.

Publicacions: guies comercials i revistes, per un import màxim de 12.500 €.

Cartelleria: cartells de publicitat, tanques i banderins, vinils, murals o grafits, per un import màxim de 30.000 €.

Publicitat en mitjans de comunicació: ràdio, televisió i premsa, per un import màxim de 12.500 €

Promoció audiovisual i digitalització: promoció digital i vídeos, per un import màxim de 22.000 €

Campanyes generals de promoció de l’associacionisme comercial: publicitat i plaques, per un import màxim de 23.000 €

Campanyes promocionals específiques i de temporada, per un import màxim de 20.000 €

Contractació d’un tècnic especialista per a la coordinació i gestió de les diferents actuacions, per un import màxim de 27.672,6 €

Període d’execució, des de l’1 de gener fins al 20 de novembre de 2021.

Període de justificació, fins al 30 de novembre de 2021

Signants i data de la signatura:

  1. DIPUTACION – Presidente Diputación – ANTONI F. GASPAR RAMOS (19/10/2021)
  2. Secretario General de DIPUTACIÓN – VICENTE RAFAEL BOQUERA MATARREDONA (23/10/2021)
  3. UNIÓ GREMIAL – Presidente – JUAN MOTILLA GARCIA (19/10/2021)