Blog
Mar 30

Vicenta Alcacer, presidenta TYRIUS Comunitat Valenciana: “La col·laboració entre associacions de comerciants i de persones consumidores és clau”.

Per què és important que la gent conega els seus drets com a persones consumidores?

La celebració del Dia de les Persones Consumidores ens permet fer una reflexió sobre la importància que tenen i que per fi estan adquirint els drets de les persones consumidores.

Vivim en una societat de consum en la qual les persones consumidores necessiten estar informades dels seus drets per a poder exercir-los i fer-los respectar. La majoria dels problemes en les relacions de consum solen ser conseqüència del desconeixement per part de la consumidora del producte o servei que contracta. El que determina la importància de l’obligació d’informar de manera clara, transparent i veraç a l’hora de contractar.

D’una adequada informació depén perquè un consentiment, és a dir la formació de la voluntat, sense vicis, i el naixement d’una relació contractual que finalment genere deures i farà exigibles drets. La informació, doncs, resulta rellevant tant en la fase pre contractual com en l’etapa contractual, en permetre fer exigible el que s’ha oferit en la primera d’elles.

Quins són aqueixos drets?

Dret a la capacitat de tindre accés a béns i serveis essencials; dret d’inclusió i protecció de les persones consumidores més vulnerables; dret a la protecció enfront dels regs per a la salut i la seguretat; dret a la protecció dels interessos econòmics dels consumidors; dret a rebre una informació clara i transparent, que permeta prendre decisions de compra informades; dret a l’educació i assistència perquè les persones consumidores comprenguen les seues compres, i les conseqüències mediambientals, socials i econòmiques de les seues decisions; dret a comptar amb serveis eficaços de resolució de conflictes i mecanismes de compensació amb la finalitat de reparar els danys i perjudicis patits; dret a la representació, consulta i participació. Perquè les opinions de les persones consumidores s’incloguen en els processos rellevants de presa de decisions.

Quins són els principals serveis que ofereix la seua Associació?

El nostre objecte és oferir serveis que permeten aconseguir una protecció adequada per a totes les persones consumidores. I en la consecució d’aquesta fi estem immersos, i treballem, en col·laboració amb organismes públics, empreses, associacions d’empresaris/àries i comerciants, perquè tots tenim un paper que exercir per a aconseguir aquest objectiu.

Des de Tyrius apostem per la necessitat de formar i informar la persona consumidora perquè siga protagonista de les seues decisions, ajudem les i els consumidors a desenvolupar coneixements i habilitats necessàries per a comprendre els riscos, així mateix se’ls proporciona accés a assessorament i assistència competent i especialitzada.

D’altra banda, facilitem un accés fàcil a sistemes de resolució alternativa de conflictes, com ara la mediació i l’arbitratge de consum, ajudant les persones consumidores a resoldre les seues controvèrsies quan les coses no resulten conforme a l’esperat.

Sense oblidar, la nostra aposta en la promoció d’un consum sostenible i responsable.

Creu que les persones estan prou informades sobre aquestes qüestions? Quin tipus d’accions es poden dur a terme des del comerç local per a posar en valor els drets de les persones consumidores i donar a conéixer la seua labor com a Associació?

És un fet que la protecció dels drets de les persones consumidores ha millorat en els últims anys, no obstant això, encara hi ha moltes persones que desconeixen els seus drets com a consumidors. La conseqüència més rellevant d’aquesta desinformació és la falta d’acció per part dels consumidors, el no disposar d’informació comporta un impediment a l’hora de saber on poder dirigir-se o que compensacions poder sol·licitar, en definitiva, exercir els drets que els assisteixen.

Per això, les campanyes de comunicació sobre consum continuen sent claus, perquè són una important font d’informació. Però també ho és la col·laboració públic-privada, i la col·laboració entre associacions de comerciants i de persones consumidores. Genera un suport mutu que en definitiva redunda en benefici de les persones consumidores. Els usuaris i usuàries són l’autèntic motor de canvi, les queixes que puguen derivar-se de les relacions de consum poden ser sens dubte utilitzades com a element de millora a nivell intern dels propis comerços.

Han canviat els hàbits de consum a causa del coronavirus? De quina manera?

Sens dubte. Les persones consumidores s’estan veient impactades per la crisi sanitària del coronavirus. Estan gastant menys i estalviant més, a més es detecta una certa selectivitat a l’hora de realitzar la compra.

Un altre dels canvis en els hàbits de consum que s’han modificat per la pandèmia és el lloc on es realitza la compra. S’ha disparat la compra per canal “en línia”, a l’una d’una major aposta per botigues i comerços de proximitat.

Però també a nivell social hem canviat. Hem aprés a relacionar-nos d’una altra manera, primer amb el confinament, ara mantenint les distàncies de seguretat i seguint les mesures que ens marquen les autoritats, hem hagut de tirar mà de la imaginació i sobretot de les noves tecnologies que ens han permés mantindre les relacions socials de manera diferent però molt satisfactòria.

Tenim molta faena per davant de conscienciació a la societat en nous hàbits de consum.

I així ho farem des de TYRIUS, com a associació tenim la responsabilitat de conscienciar i sensibilitzar a la societat, treballant en projectes per a poder aconseguir aquests objectius.

La transformació digital en la pandèmia ha sigut un dels canvis més notables i que també perdurarà. El treball remot, les compres en línia, els pagaments electrònics, etc. han arribat per a quedar-se i és que hem avançat en mesos el que potser ens haguera costat anys.

Des de Tyrius continuarem treballant amb el compromís de generar canvis favorables per a cobrir necessitats noves que han sorgit d’aquesta crisi sanitària.

Les associacions sense ànim de lucre de persones consumidores, som grans ambaixadores d’aquest moviment.