Blog
Jul 23

María del Mar Navarro, presidenta de l’Associació Empresarial de Silla: “és important apostar pel comerç local perquè és la vida d’un territori”.

  • Des de quan pertanyen a Unió Gremial? Per què van decidir unir-se a l’entitat?

Des de març de l’any 2018.

Vam decidir unir-nos per què som una associació amb molts anys i molta trajectòria (més de 26) i creiem necessària la cooperació entre associacions, a més de portar l’associacionisme per bandera.

  • Com a associació, quins són els beneficis que obtenen en pertànyer a Unió Gremial?

Sobretot, el pertànyer a una federació de l’envergadura d’Unió Gremial, perquè entre tots ens enriquim dia a dia i podem establir nexes d’unió i comunicació amb altres entitats que tenen les mateixes problemàtiques que nosaltres.

Per altra banda, des de l’entitat podem desenvolupar activitats amb el suport econòmic d’Unió Gremial de gran envergadura, no sent possible sense aquest suport.

  • Quins avantatges obtenen directament els comerços?

Tota la informació que els traslladem des del departament tècnic i que hem rebut d’Unió Gremial. A més també es beneficien de les campanyes i activitats que fem amb la col·laboració de l’entitat.

  • Per què és important apostar pel comerç local?

Perquè és la vida d’un territori. Sabem que sona molt metafòric però es totalment cert. Aquest episodi de pandèmia que estem vivint els últims mesos ens ha ajudat més encara a fer créixer aquesta idea. Hem comprovat que durant el temps que els comerços han estat tancats, en temps de confinament, les nostres ciutats es van convertir en ciutats sense vida.

  • Què fa la seua associació per a defensar i apostar pel comerç local en els seus barris?

Sobretot fer activitats i campanyes que donen visibilitat al comerç de proximitat i oferir-los tota la informació que els pot afectar i/o beneficiar. Una associació en la qual les entitats confien i bolquen els seus esforços fa que pogam ser més grans i més forts.

  • Com pot competir el comerç local amb les grans superfícies?

Pensem que hui per hui, el nostre competidor no són les grans superfícies, sinó la venda online en grans plataformes, com Amazon, Aliexpress, etc.

Per a competir amb elles, nosaltres des del xicotet comerç hem de traure les nostres eines com són la proximitat, qualitat del servei, i fer poble, potenciant els valors del saber fer.

  • Com ha afectat la crisi sanitària als seus comerços? Ha sigut un revulsiu per a actualitzar-se de cara al futur?

La veritat és que pensant en lo poc de bo que ens està deixant aquesta crisi sanitària, hem de recalcar que els nostres comerços estan intentant actualitzar-se i formar-se amb nosaltres per tal d’iniciar-se amb la venda online o per comanda telefònica, a més d’obtenir més presència en xarxes socials, de forma correcta.

  • Com ha evolucionat el comerç local en els últims anys? Sobretot, arran de la digitalització. Quins canvis han hagut d’adoptar en les seues associacions i comerços?

Amb molta formació e informació en matèria de venda online i xarxes socials, cosa que fins a aquest moment havia qui no ho veia necessari. Nosaltres com a associació també ens hem tingut que reciclar per poder oferir el suport als nostres socis.

  • Internet és el present, quins són els principals avantatges que ofereix Nou Gremial?

Poder obtenir d’una manera molt intuïtiva una web per poder fer venda online directament o servir d’aparador per als clients, oferint així eixe factor de visibilitat i notorietat als establiments adherits.