Innovació

Responsabilitat Social Corporativa

Unió Gremial és una ferma defensora de l’assumpció de polítiques socialment responsables per part de les seues entitats i empreses federades. En aquest sentit, en col·laboració amb la Fundació per a l’Ètica en els Negocis i les Organitzacions (ÉTNOR) i la Conselleria de Comerç, s’han promogut els estudis Una aproximació ètica al comerç valencià (2008) i  Propostes per al desenvolupament del comerç ciutadà (2010).

Activitats de les entitats federades

 Unió Gremial col·labora activament amb les seues entitats federades en la celebració de les seues fires comercials i altres activitats de promoció del comerç tradicional o formatives.

La col·laboració pot consistir en la difusió de l’esdeveniment, en la participació en el jurat dels concursos, en ajudar en l’organització, etc.

Participació en congressos, cursos i jornades

 

 Els membres de la Junta Directiva i del Gabinet Tècnic participen al llarg de l’any en un important nombre d’activitats organitzades per altres entitats.

Campanyes d’animació comercial

Unió Gremial coordina al seu àmbit territorial d’actuació la participació de les entitats adherides en les campanyes de la Confederació. Al llarg de l’any 2014 han estat moltes les associacions i gremis que han participat de la campanya conjunta, amb accions tan diverses com la celebració del Dia del Llibre, sortejos, el Dia de la Mare, la promoció del valencià, l’inici del curs escolar, Nadal…

Col·laboracions amb l’Ajuntament de València

Unió Gremial manté una comunicació fluida i directa amb l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de València.

A més del constant intercanvi d’informació i la participació en diversos organismes (Observatori de Comerç, Junta de Districte de Ciutat Vella, etc.), la federació col·labora en la difusió de totes aquelles campanyes i informacions que poden ser d’interés per al comerç associat.

Convenis amb entitats

Caixa Popular: àmplia oferta de productes i ferramentes que faciliten les operacions comercials i econòmiques.

ICAV, col·legi d’advocats de València: mediació en els conflictes bancaris, familiars i de relació interempresarial.

SECOT: consultoria en experts de llarga activitat en diferents sectors econòmics.

EVAP: integració laboral de les dones en risc d’exclusió.